Memorium Procesów Norymberskich

(Memorium Nürnberger Prozesse)

20 listopada 1945 roku w sali sądu przysięgłych norymberskiego Pałacu Sprawiedliwości rozpoczął się proces przeciwko "głównym zbrodniarzom wojennym". Przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym stanęło 21 głównych przedstawicieli reżimu narodowosocjalistycznego oskarżonych o zbrodnie przeciwko pokojowi oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. W latach 1946-1949 przeprowadzono kolejnych 12 procesów przed amerykańskimi trybunałami wojskowymi.

Ogromne znaczenie procesów norymberskich dla rozwoju nowoczesnego, międzynarodowego prawa karnego sprawiło, że "sala sądowa nr 600" stała się znana na całym świecie. "Zasady norymberskie" sformułowane w Karcie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego stanowią dziś podstawę Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Są one dowodem na to, jak bardzo od roku 1945/46 zmieniła sie postawa wobec tych, którzy odpowiedzialni są za losy narodów.

Wystawa stała, prezentowana w oryginalnym budynku sądu, informuje o historii, przebiegu oraz następstwach procesów norymberskich. Historyczne dokumenty dźwiękowe oraz filmy dają żywe wyobrażenie o ich przebiegu.