Centrum Dokumentacji Terenów Zjazdów Partyjnych III Rzeszy

(Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände)

Do dziś gigantyczne budowle na dawnych Terenach Zjazdów Partyjnych III Rzeszy w południowo-wschodniej części Norymbergi przypominają o manii wielkości narodowosocjalistycznego reżimu. Na 11 kilometrach kwadratowych terenu zjazdów miały powstać monumentalne kulisy teatru autokreacji partii NSDAP.

W niedokończonym budynku Hali Kongresowej, który pomieścić miał 50 tysięcy osób, znajduje się dziś Centrum Dokumentacji Terenów Zjazdów Partyjnych III Rzeszy. Zastosowany w budynku stalowo-szklany słup jest charakterystycznym przykładem nowoczesnej architektury. Wystawa stała zatytułowana „Fascynacja i przemoc“ na powierzchni 1300 metrów kwadratowych pokazuje przyczyny, przebieg i skutki narodowosocjalistycznej tyrani. Głównym tematem ekspozycji są zjazdy partyjne, które nazistowska propaganda wykorzystywała do inscenizacji „wspólnoty narodowej“. Nowoczesne media, takie jak animacje komputerowe, filmy i ekrany dotykowe, jak również zdjęcia i dokumenty pozwalają zwiedzającemu zapoznać się z poszczególnymi budowlami dawnych terenów zjazdów, jak również z tłem historycznym masowych wieców, które się na nich odbywały. Audioprzewodnik po wystawie stałej dostępny jest w siedmiu językach.

Program edukacyjny oraz wystawy czasowe są uzupełnieniem oferty Centrum. Na byłych terenach zjazdów umieszczone są 23 tablice informacyjne w języku niemieckim i angielskim, informujące o historii tego miejsca.