Zwiedzanie z przewodnikiem

Indywidualni zwiedzający na czas zwiedzania otrzymują w cenie biletu audioprzewodnik po wystawie stałej, dostępny w następującyh wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej oraz polskiej. Teksty wystawowe w wersji drukowanej dostępne są w języku czeskim, chińskim, greckim oraz tureckim. Informacje dotyczące zwiedzania z przewodnikiem dla osób indywidualnych w języku niemieckim oraz angielskim są dostępne na następujących stronach internetowych
Führungen

Dla grup zorganizowanych możliwa jest rezerwacja następujących wycieczek z przewodnikiem w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz polskim (rezerwacja możliwa jest wyłącznie w języku angielskim).

„Fascynacja i przemoc“ – Oprowadzanie po wystawie stałej

Wystawa stała na terenie Centrum Dokumentacji informuje zwiedzających o przyczynach, przebiegu i skutkach narodowosocjalistycznej tyrani. W centrum każdej z 19 jej części przedstawione są tematy bezpośrednio związane z byłymi terenami zjazdów partyjnych z uwzględnieniem konkretnego miejsca. Po krótkim wstępie przewodnik punktowo oprowadza zwiedzających po wystawie stałej, informując o terenach zjazdów oraz o historii i przebiegu zjazdów NSDAP w Norymberdze.

Czas zwiedzania, ceny i rezerwacja (język angielski)

Zwiedzanie terenów zewnętrznych
spacer po dawnych Terenach Zjazdów Partyjnych III Rzeszy

Dawne Tereny Zjazdów Partyjnych III Rzeszy obejmują najważniejsze relikty narodowosocjalistycznej architektury w Niemczech. Jeszcze dziś ruiny budynku Hali Kongresowej, Wielka Droga oraz pozostałości po Trybunie Zeppelina świadczą o planach budowlanych narodowych socjalistów i propagandowym wymiarze zjazdów NSDAP. Podczas spaceru po byłych terenach zjazdów zwiedzający nie tylko uzyskują informację o tych przepełnionych manią wielkości budynkach, lecz również o funkcji zjazdów partyjnych jako masowych wieców propagandowych i sposobie radzenia sobie Norymbergi z dziedzictwem narodowego socjalizmu.

Uwaga : rezerwacja tej wycieczki dla grup możliwa jest tylko w połączeniu ze zwiedzaniem wystawy stałej.

Czas zwiedzania, ceny i rezerwacja (język angielski)