Komentované prohlídky

Individuální návštěvníci obdrží při návštěvě expozice audioprůvodce, který je zahrnut v ceně vstupenky a je k dispozici v následujících jazycích: angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině a polštině. Tištěný text k expozici je na pokladně k dispozici v češtině, čínštině a řečtině.

Informace o komentovaných prohlídkách pro individuální návštěvníky v německém a anglickém jazyce naleznete na příslušných internetových stránkách.
Führung durch die Dauerausstellung
Guided Tour of the Permanent Exhibition

Pro skupiny je možné rezervovat v anglickém/ francouzském/ španělském/ ruském/ polském a italském jazyce následující komentované prohlídky (Rezervace je možné provádět pouze v anglickém jazyce):
Führungen

Fascinace a násilí – prohlídka expozice

Stálá expozice Dokumentačního centra informuje návštěvníky o příčinách, souvislostech a následcích nacistické diktatury. V popředí 19 částí expozice se nacházejí témata s konkrétním vztahem k bývalému areálu říšských sjezdů NSDAP. Po úvodu získají návštěvníci v rámci prohlídky jednotlivých stanovišť expozice informace k areálu říšských sjezdů a o historii a průběhu říšských sjezdů v Norimberku.

Délka, ceny a rezervace (v angličtině)

Prohlídka areálu
Okruh bývalým areálem říšských sjezdů NSDAP

Bývalý areál říšských sjezdů NSDAP zahrnuje nejvýznamnější relikty nacistické architektury v Německu. Ruiny kongresové haly, ulice Große Straße a zbytky Zeppelinovy tribuny dodnes svědčí o stavebních plánech a propagandistické dimenzi říšských sjezdů. Okruh areálem nejenom objasňuje megalomanskou kulisovou architekturu a funkci říšských sjezdů jako gigantické propagandistické přehlídky, ale také vysvětluje přístup Norimberku k nacistickému dědictví.

Upozornění: Tuto skupinovou prohlídku lze rezervovat pouze v kombinaci se samostatnou návštěvou expozice.

Délka, ceny a rezervace (v angličtině)

Okruh areálem s prohlídkou expozice

Po okruhu bývalým areálem říšských sjezdů NSDAP se uskuteční prohlídka stálé expozice „Fascinace a násilí“ s komentářem k jednotlivým stanovištím.

Délka, ceny a rezervace (v angličtině)