Komentované prohlídky

Individuální návštěvníci obdrží při návštěvě expozice audioprůvodce, který je zahrnut v ceně vstupenky a je k dispozici v následujících jazycích: angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině a polštině. Tištěný text k expozici je na pokladně k dispozici v češtině, čínštině a řečtině.

Informace o komentovaných prohlídkách pro individuální návštěvníky v německém a anglickém jazyce naleznete na příslušných internetových stránkách.
Führung durch die Dauerausstellung
Guided Tour of the Permanent Exhibition

Pro skupiny je možné rezervovat v anglickém/ francouzském/ španělském/ ruském/ polském a italském jazyce následující komentované prohlídky (Rezervace je možné provádět pouze v anglickém jazyce):
Führungen